Aktualności

Opis projektu

Kontakt

Szkoły biorące udział...

Ważne dokumenty

Logotypy do pobrania

Galeria zdjęć

Pytania i odpowiedzi

Strona główna DCIZiDN


AKTUALNA WERSJA STRONY PROJEKTU MKZ2 ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM:
http://mkz2.walbrzych.pl


Dodano: 2011-10-28

W dniach 24 – 25 października 2011 r. w Kudowie zdroju odbyła się konferencja informacyjno - promocyjna projektu:

Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II

          Jej organizatorem był Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wraz z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu. Adresatami konferencji byli przedstawiciele starostw powiatowych, dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych z naszego województwa, a celem była popularyzacja działań aktualnie realizowanych i planowanych do realizacji 
w ramach projektu: Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II. W konferencji uczestniczyło 166 osób
.

          Gościem konferencji był z-ca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – pan Dominik Kłosowski, który w swoim wystąpieniu przedstawił główne zagadnienia związane z koniecznością unowocześniania kształcenia zawodowego w gospodarce opartej na wiedzy.

          Zmiany w organizacji kształcenia zawodowego planowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej omówił mgr Zdzisław Kolan, delegowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie.

          Stan realizacji działań w Projekcie w roku 2011 oraz działania planowane do zrealizowania
w I półroczu roku 2012 przedstawiły panie: Edyta Sobala dyrektor i Urszula Przystalska wicedyrektor DCIZiDN w Wałbrzychu. Dyskusja w tej części konferencji dotyczyła przede wszystkim spraw związanych z właściwym dokumentowaniem poszczególnych działań.

          W drugim dniu konferencji o oczekiwaniach rynku pracy i konieczności stałego dostosowywania swoich umiejętności  do wymagań pracodawców mówili przedstawiciele firm szkoleniowych – pani Jolanta Ratyńska i pan Mariusz Lipski. Ww. przedstawili również informację o przebiegu organizowanych przez ich firmy szkoleń.

          Następnie dobre praktyki w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku zaprezentowali przedstawiciele następujących szkół:

  • pani Wioletta Pieszczek – Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze,

  • panie Barbara Drożyńska i Renata Zygmunt – Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy Zdroju,

  • pani Małgorzata Frydel – Zespół Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu,

  • pan Leszek Pilarczyk –  Zespół Szkół  Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej,

  • pani Małgorzata Boczoń –  Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy,

  • pan Zbigniew Gotowała –  Zespół Szkół  Technicznych ,Mechanik” w Jeleniej Górze,

  • pan Piotr Lusar – Zespół Szkól nr 18  we Wrocławiu,

  • pani Krystyna Opalińska – Zespół Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych we Wrocławiu.

          Podzielili się oni z obecnymi swoimi doświadczeniami z dotychczasowej realizacji Projektu. Mówiono m. in. o pozytywnym wpływie dydaktycznych zajęć pozalekcyjnych na wyniki nauczania, poprawie wizerunku szkoły zawodowej w środowisku, integracji grona pedagogicznego wokół problemów kształcenia zawodowego, wychowawczych aspektach wyjazdu do Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego w Szczecinie, rozwoju  umiejętności, przedsiębiorczości i samodzielności uczniów uczestniczących w konkursie na realizację projektów zawodoznawczych, promocji szkół w środowisku lokalnym poprzez popularyzowanie dodatkowej oferty dydaktyczno – wychowawczej, którą umożliwiają działania Projektu, korzyściach, jakie dla rozwoju zawodowego uczniów stwarzają fora, wycieczki zawodoznawcze oraz  targi edukacji i pracy.

          Podsumowania zagadnień poruszanych na konferencji dokonała pani Małgorzata Medyk – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji i Nauki UMWD.

          Poniżej zamieszczono prezentacje przedstawiane na konferencji  informacyjno – promocyjnej projektu Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II (za wyjątkiem prezentacji p. M. Lipskiego). Dodatkowo zamieszczono prezentację przygotowaną  na ww. konferencję przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zgorzelcu (przedstawiciel ośrodka nie uczestniczył w konferencji).

1.       Kierunki rozwoju szkolnictwa zawodowego – planowane zmiany w podstawie programowej kształcenia w zawodach – Zdzisław Kolan, KOWEZiU
pobierz prezentację

2.       Stan realizacji działań w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II w roku 2011 r. – Edyta Sobala – Dyrektor DCIZiDN
pobierz prezentację

3.       Działania planowane do realizacji w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II w I połowie 2012 r. – Urszula Przystalska – Wicedyrektor DCIZiDN
pobierz prezentację

4.       Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w kierunkach zgodnych z oczekiwaniami rynku pracy – Jolanta Ratyńska, PCKK w Jeleniej Górze
pobierz prezentację

5.       Dobre praktyki projektu Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze – Wioletta Pieszczek
  pobierz prezentację

6.       Dobre praktyki projektu Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy Zdroju - Barbara Drożyńska, Renata Zygmunt
pobierz prezentację

7.       Projekt  zawodoznawczy  „Inspiracje wielkanocne” w Zespole Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu - Małgorzata Frydel
pobierz prezentację

8.       Wyjazd uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej  do Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego w Szczecinie - Leszek Pilarczyk
pobierz prezentację

9.       Projekt zawodoznawczy „Dzień hotelarza” w Zespole Szkół Ekonomicznych w Legnicy - Małgorzata Boczoń
pobierz prezentację

10.   Realizacja projektu zawodoznawczego w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze - Zbigniew Gotowała
pobierz prezentację

11.   Projekty zawodoznawcze zrealizowane przez uczniów Zespołu Szkół nr 18 we Wrocławiu - Piotr Lusar
pobierz prezentację

12.   Wycieczka zawodoznawcza uczniów Technikum nr 13 z Zespołu Szkoł Ekonomiczno-Administracyjnych we Wrocławiu – Krystyna Opalińska
pobierz prezentację

13.   Projekt zawodoznawczy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. M. Grzegorzewskiej w Zgorzelcu
pobierz prezentację


                 

Dodano: 2011-09-08                       

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół

Liderzy Szkolnych Programów Rozwojowych

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne, na których omawiane będą działania realizowane w najbliższych miesiącach w ramach Projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II”. Spotkania odbędą się w następujących terminach:

- 13.09.2011r., godz. 10.00 – Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Jeleniej Górze, ul. 1-go Maja 43,

- 14.09.2011r., godz. 10.00 – Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Legnicy, Pl. Zamkowy 1, sala nr 203,

- 15.09.2011r., godz. 10.00 – Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu, Rynek 6, sala 13,

- 16.09.2011r., godz. 10.00 – Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, ul. Komuny Paryskiej 19a.


 

Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna
Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna
Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna
Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna
Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna
Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna
Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna
Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna
Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna
Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna
Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna
Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna
Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna
Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna
Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna
Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna
Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna
Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna
Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna
Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna
Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna
Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna
Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna
Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna
Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna
Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna
Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna
Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna
Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna
Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna
Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna
Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna Wersja Archiwalna