Zapewniamy:

 - wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę

 - wysoką jakość zajęć

 - nowoczesną bazę dydaktyczną

 - dobrą i twórczą atmosferę

Harmonogram pracy konsultantów

Posiadamy akredytację Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dla placówek doskonalenia nauczycieli

 

Współpracujemy z:

     Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego (www.umwd.pl),

     Dolnośląskim Kuratorium Oświaty (www.kuratorium.wroclaw.pl),

     Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (www.ore.edu.pl),

     Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (www.koweziu.edu.pl),

     Okręgową Komisją Egzaminacyjną we Wrocławiu (www.oke.wroc.pl),

     powiatowymi ośrodkami doskonalenia nauczycieli z terenu Dolnego Śląska (patrz wykaz)


Realizujemy
projekty w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej więcej...

Jako placówka doskonalenia nauczycieli
proponujemy udział
w kursach, warsztatach metodycznych, konferencjach, seminariach – organizowanych
w Wałbrzychu i na terenie województwa dolnośląskiego więcej…

Wspieramy
placówki oświatowe Dolnego Śląska w aplikowaniu
o fundusze unijne

Specjalizujemy się
przede wszystkim
w zagadnieniach kształcenia zawodowego, edukacji dla rynku pracy oraz orientacji i poradnictwa zawodowego więcej…

Służymy pomocą:
pracownikom nadzoru pedagogicznego, doradcom metodycznym, doradcom zawodowym, dyrektorom szkół
i
placówek oświatowych, nauczycielom szkół wszystkich typów, pracownikom jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnym za oświatę oraz wszystkim zainteresowanym problematyką edukacji i doradztwa zawodowego

Jesteśmy publiczną placówką oświatową zajmującą się doskonaleniem kadr resortu edukacji.

Witamy serdecznie na naszej stronie internetowej

O nas

Aktualności

Oferta programowa

Forum poradnictwa

Projekty

Projekt MKZ II

Pracownie

Archiwum

Ogłoszenia i Przetargi

KontaktNasz NIP: 886-295-23-98
Serdecznie zapraszamy
do wypełnienia naszej ankiety